FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
A Blistex Incorporated (továbbiakban: Blistex) Web-oldalainak megtekintésével (a www.blistex.hu szerveren elérhető Internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával) Ön elfogadja az alábbiakban felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg a Web-oldalainkat!


Információk

A Blistex minden észszerű erőfeszítést megtesz annak biztosítására, hogy a www.blistex.hu Internetes Web-lapján közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a Blistex sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal felelősséget a jelen Web-oldalon keresztül nyújtott információkért, a Web-oldalon előforduló pontatlanságokért, vagy hiányosságokért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a Web-oldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.

A www.blistex.hu Internetes Web-lap működése során a Blistex pályázatokat, játékokat hirdethet, felhívásokat tehet közzé. A pályázatok, a játékok, illetve a felhívások esetén irányadó szabályokra az ott megjelölt külön szabályok vonatkoznak.

A www.blistex.hu Internetes Web-oldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A Blistex nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a www.blistex.hu Internetes Web-oldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak. A Blistex nem vállal felelősséget a www.blistex.hu Internetes Web-oldalon található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A Blistex nem tartozik felelősséggel a nem megfelelő, valamint jogosulatlan felhasználásból bekövetkező károkért, veszteségekért és költségekért sem a felhasználó, sem harmadik személyek felé.

A Blistex-et nem terheli felelősség olyan a www.blistex.hu Internetes Web-oldalakon található információkért, anyagokért, amelyeken a Blistex, illetve annak www.blistex.hu Internetes Web-oldalai megemlítésre kerülnek.

A Blistex www.blistex.hu Internetes Web-oldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a www.blistex.hu Internetes Web-oldal felhasználásával információt szolgáltat a Blistex-nek elfogadja, hogy a Blistex-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a Blistex az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

A Blistex honlapjain található összes információ, adat, védjegy, ábra, megjelölés, számítógépes program, azok egésze és részei a Blistex kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, annak felhasználásához, megváltoztatásához a Blistex előzetes írásbeli engedélye szükséges. A jogellenes felhasználást a törvény bünteti, jogos igényét a Blistex a jogellenes felhasználóval szemben érvényesíti.


A személyes adatok védelme

A Blistex bármely - a www.blistex.hu Internetes Web-oldalak használata során tudomására jutott - személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Blistex-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Blistex - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje. Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatás önkéntes és Ön bármikor kérheti adatai módosítását és/vagy törlését a info@targetsalesgroup.com címre írt e-mailben.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Blistex www.blistex.hu Internetes Web-oldalairól linkek segítségével más szervezetek Web-oldalára is eljuthat. Az azokon szereplő információkat a Blistex nem ellenőrzi, azok elérhetőségéért, tartalmi helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Blistex nem vállal felelősséget.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy jelen Jognyilatkozatot saját belátásunk szerint megváltoztassuk, vagy levegyük oldalunkról. Amennyiben úgy döntünk, hogy a Jognyilatkozatot megváltoztatjuk, azt jelen oldalon tesszük közzé.

© 2010 BLISTEX INC. MINDEN JOG FENNTARTVA JOGI NYILATKOZAT, ADATVÉDELEM FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK